Formulier Trainingsovereenkomst

 Veerkrachttraining met je hart – wantdatklopt.nl

De trainer heeft een begeleidende functie, is verantwoordelijk voor de inhoud van de academie en de Webinars en reikt materialen en oefeningen aan.

Er is geen sprake van therapie of een medische interventie. Deze veerkrachttraining is geen vervanging van een reguliere behandeling. Raadpleeg bij twijfel over je gezondheid een arts of therapeut.

Gedurende deze training is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkelproces. Het traject is gericht op het vergroten van eigen inzicht, bewustwording, het aanleren van technieken en het integreren daarvan in het dagelijks handelen.

Privacy

Om dit traject goed en veilig uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om:

  • persoonsgegevens te verwerken;
  • persoonsgegevens te delen met onafhankelijk onderzoeksbureau Soffos (uitsluitend naam en mailadres) voor de stress enquête;
  • aantekeningen bij te houden van de individuele gesprekken en van de Webinars.

De trainer gaat hier uiterst zorgvuldig mee om en houdt zich uiteraard aan de eisen van de privacywetgeving in de AVG. Ik behandel alle persoonsgegevens vertrouwelijk en ben verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Deze informatie deel ik nooit met derden, ook niet met de opdrachtgever, bijvoorbeeld de werkgever. Meer informatie hierover is te vinden in het privacyreglement op de website  www.wantdatklopt.nl

 Schriftelijke toestemming

Hiervoor is jouw schriftelijke toestemming vereist.

  • Deelnemer geeft hierbij toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens

Naam deelnemer:                                                        Handtekening:

………………………………                                                        ………………………………

 

  • Vind jij het leuk de inspiratiemails van wantdatklopt.nl te ontvangen? Geef dan hierna aan op welk mailadres je die wilt ontvangen …………………………………………

Heb je nog vragen, stel ze dan vooral.

 

Print dit formulier, onderteken het en mail een scan of foto naar: academie@wantdatklopt.nl

Stressmanagement met je hart – wantdatklopt.nl | Anette de Jong | 06 – 46 33 26  06 | www.wantdatklopt.nl | www.academie.wantdatklopt.nl |

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!